بوی ماه مهر...

کم کم داره پاییز با تمام قشنگیاش از راه می رسه....

همراه با مدرسه وتمام تلخی ها و شیرینی خندیدن در کنار دوستان...

راه مدرسه و هزاران خاطره قشنگش...

راه مدرسه و آوای شادی بخش خش و خش برگ های پاییزی...

 آرام تر قدم بردار تا نوازش شوند گوشهایت با این آوا...

خوش آمدی پاییز نارنجی من... 

...

/ 0 نظر / 37 بازدید