سایه روشن...

زندگی مثل سایه روشن می مونه!هم سایه داره،یعنی تیرگی،سکوت،غم وآشفتگی... هم روشنی داره که دنبال خودش شادی، سرزندگی و کلی چیزای خوب دیگرو به دنبال میاره!! امیدوارم سایه روشن زندگیتون همیشه رنگین و متنوع باشه! یادت باشه اگه تو سایه گیر افتادی بعدش روشنی دیر یا زود از راه میرسه و بالعکس ..... پس هیچوقت نترس و فقط نگاهت رو به اون بالایی محکم کن.....همین کافیه!

شهریور 91
2 پست
مرداد 91
7 پست
تیر 91
1 پست